top of page

O výzkumu

Celonárodní reprezentativní průzkum sexuálního chování a well-beingu obyvatel České republiky, neboli CZECHSEX je realizován Centrem pro sexuální zdraví a intervence v rámci Národního ústavu duševního zdraví.

Jak na tom v ČR jsme?

bottom of page