top of page

Nabídka pomoci

Výzkum CZECHSEX se zabývá osobními a někdy také velmi citlivými tématy, která jsou ale nezbytná mimo jiné i pro nastavení podpůrných služeb. V životě každého člověka se mohou vyskytnout nějaké potíže s duševním zdravím, sexualitou či identitou. Na tyto potíže ale nemusíte zůstávat sami. Níže zmiňujeme některé ze služeb, které je možné využít.

Linka Sexhelp

sexhelp.jpg

Linka Sexhelp: Národní linka pro sexuální a genderové zdraví je anonymní krizovou linkou pro otázky týkající se sexuality a genderové identity. Mohou na ni volat také lidé, kterým jejich sexualita činí problémy nebo se setkávají s nepochopením. Na lince je možné se otevřeně bavit tématech jako jsou parafilie, sexuální identita, genderová identita či sexuální orientace a o pocitech spojených s těmito tématy. Můžou sem volat také blízcí těchto osob nebo odborníci. Pracovníci linky mohou pomoci překonat krizi, poskytnout základní poradenství a v případě potřeby poskytnout informace o dostupné psychologické péči.


Pro informace o nabízené péči a provozních časech linky navštivte stránky: www.sexhelplinka.cz


Linka Sexhelp je registrovanou sociální službou pod záštitou Centra pro sexuální zdraví a intervence v rámci Národního ústavu duševního zdraví.

Projekt Parafilik

parafilik.jpg

Parafilik je odborný program Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ). Byl oficiálně spuštěn v roce 2019 a je zaměřen na online poradenství, krizovou intervenci a terapii pro lidi s odlišnými sexuálními preferencemi (tj. zejména parafilní preference) a jejich blízké osoby.


Kontaktovat nás můžete prostřednictvím:
 

Online poradna Parafilik
https://parafilik.cz/poradna

 

Linka SexHelp: Parafilik                              
+420 317 071 668  

Nebo si domluvte konzultaci či terapii v rámci Sexuologického ústavu VFN: psychosexuologie@vfn.cz
 

Tento program je zaštiťován Centrem pro sexuální zdraví a intervence v rámci Národního ústavu duševního zdraví.

Projekt Bridge

bridge.jpg
eu.jpg

Mezinárodní výzkumný projekt Bridge poskytuje možné řešení tím, že nabízí jednotlivcům bezpečný prostor diskrétně prozkoumat možnost vyhledání dostupné odborné pomoci v České republice. Projekt je určen osobám, které mají obavy ze svých sexuálních nutkání vůči nezletilým a potýkají se s problémem vyhledávání a konzumace nevhodného materiálu zobrazujícího nezletilé (tj. dětské pornografie).

Zapojením se do projektu budou mít účastníci možnost účasti na svépomocném online programu ReDirection nebo možnost absolvovat pět motivačních rozhovorů prostřednictvím anonymního chatu. Cílem obou intervencí je nejen pomoci účastníkům získat kontrolu nad jejich sexuálními myšlenkami a chováním, ale také v případě zájmu jim poskytnout informace o dostupné specializované péči.


Účast v projektu je zcela bezplatná, anonymní a zcela dostupná online. Nábor do projektu Bridge probíhá od 18. září 2023 do 21. dubna 2024.  Registrace je možná prostredníctvím internetové platformy projektu Iterapi na nasledujícím odkazu: www.iterapi.se/sites/bridge/lang/cs

Léčebná platforma je také pŕístupná prostřednictvím prohlížeče TOR. Onion link


Projekt je realizován v rámci Centra pro sexuální zdraví a intervence (NUDZ).

V případě jiných obtíží

Pokud jste obětí sexualizovaného nebo domácího násilí:

  • Linka Bílého kruhu bezpečí (web: https://www.bkb.cz/, tel: 116 006) - linka poskytující psychologickou i právní pomoc v této oblasti.

  • Linka ProFEM (web: https://www.profem.cz/cs, tel: 777 012 555) - informační linka pro oběti


Pro informace o pohlavně přenosných nemocech, zejména onemocnění AIDS:

 

Pokud cítíte, že máte problém v oblasti duševního zdraví:

 

 

*Pro informace o aktuálních provozních dobách linek navštivte příslušné webové stránky.

bottom of page